Ernie  -  Hälsa

Ernie ögonlyses årligen, senast 2004-09-16, och har
fria ögon förutom minimal PPM (iris-iris).
I protokollet finns även en notering om en liten förtätning på vänster
öga. Enligt expertis kommer detta sig av en skada som troligen hänt
innan han kom till Sverige. Förtätningen benämns i protokollet som katarakt men är EJ ärftlig vilket är klart utskrivet.

HD röntgad med resultatet B.

Striptestad för socker i urinen varannan månad, senast augusti 2005.