Ch Wazazi Dazzling Image  -  Valpar
(klicka på kullnumret för att komma in på respektive kulls egen sida)

   
Kull 1 2001-07-20
Ch Wazazi Dazzling Image  x  Ch Kincha's Red Kamili
2 r/v hanar + 3 r/v tikar
Kennel Kincha's, Gun-Lis Dahlström, Oxie
   
Kull 2 2001-12-08
Ch Wazazi Dazzling Image  x  Ch Mbwa's Dreaming Dumisha of Wazazi
3 r/v hanar + 1 tri hane
Kennel Mbwa's, Linéa & Göte Zetterström, Färentuna
   
Kull 3 2001-12-22
Ch Wazazi Dazzling Image  x  Ch Liljeborg's Chachanel of Pumba
2 r/v hanar, 1 tri hane + 1 r/v tik, 2 tri tikar
Kennel Liljeborg's, Henriette Folke, Mjölby
   
Kull 4 2001-12-22
Ch Wazazi Dazzling Image  x  Ch Sternhimmels Ultra Valorem
3 r/v hanar
Kennel Sternhimmels, Anneli Pukkila, Finland
   
Kull 5 2002-12-02
Ch Wazazi Dazzling Image  x  Ch Furahan Angu Feraga
1 tri hane, 1 r/v hane, 1 r/v tik
Kennel Furahan, Helena Myyryläinen & Päivi Salomäki, Finland
   
Kull 6 2004-03-12
Ch Wazazi Dazzling Image  x  Ch Furahan Weusi Waridi
1 s/v hane, 2 r/v tikar, 2 s/v tikar
Kennel Wazin, Christina Krohl, Kävlinge
   
Kull 7 2004-11-27
Ch Wazazi Dazzling Image  x  Ch Senjisfinx Elysia
4 r/v hanar
Kennel Senjisfinx, Elisabet Selinus, Valbo