Kajsas meriter

2 BIR
3 BIM
2 CACIB
2:a Bästa tik Basenjispecialen 1999
2:a Årets Tik 1999
2:a Bästa tik Norska Basenjispecialen 2003